Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υιοθετούμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κι εξασφαλίζουμε στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται:

  • την επιλογή του καταλληλότερου εμβρύου για εμφύτευση, με ακρίβεια που φτάνει 92,5%

  • αυξάνουμε τις πιθανότητες εγκυμοσύνης από την 1η εμβρυομεταφορά

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ERICA "Embryo Ranking Intelligent Classification Algorithm" βελτιστοποιεί τη διαδικασία επιλογής εμβρύων, προκειμένου να επιλεγεί το καταλληλότερο έμβρυο προς εμβρυομεταφορά. 

Το νέο αυτό προγνωστικό λογισμικό ιεραρχεί τα έμβρυα με βάση την ικανότητά τους να εμφυτευθούν επιτυχώς στη μήτρα της υποψήφιας μητέρας, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Το συγκεκριμένο αποτελεί το πλέον προηγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για αξιολόγηση εμβρύων στον κόσμο και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ομάδα μας. 

Επιλέγοντας τα έμβρυα με τα κλασικά κριτήρια και σε συνδυασμό με το σύστημα ERICA, μπορούμε να επιλέξουμε το έμβρυο με τη μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης και ακρίβεια που φτάνει το 92.5%.

Επιπρόσθετα, το νέο πρωτοπόρο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να εφαρμοσθεί και για την επιλογή του κατάλληλου σπερματοζωαρίου, με σκοπό να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης του ωαρίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων, ανάλυσης εικόνας και έξυπνου λογισμικού βοηθά τόσο τον κλινικό ιατρό όσο και τον εμβρυολόγο στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας των ζευγαριών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την πλέον υποσχόμενη μορφή σύγχρονης τεχνολογικής υποστήριξης και αναμένεται να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο τα επόμενα χρόνια και στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.
Και η ομάδα μας την εφαρμόζει ήδη στην Ελλάδα!

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Στείλτε στον ιατρό το δικό σας μήνυμα και θα σας απαντήσει άμεσα.
που βρισκόμαστε