εγκυμοσύνη

Ομάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με πιστοποιημένα κλινικά αποτελέσματα και ποσοστά επιτυχίας!

< 34 ετών

63% επιτυχία

35 - 39 ετών

57% επιτυχία

40 - 43 ετών

21% επιτυχία

δωρεά ωαρίων

77% επιτυχία
Η βασική διαφορά της ομάδας μας είναι εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα της υπογονιμότητας, με επίτευξη του στόχου ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις! Η εξατομικευμένη μας προσέγγιση σε συνδυασμό με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οδηγούν στα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, με αξιοσημείωτα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Ποσοστά Επιτυχίας με Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από τους φορείς:

  • από τον ανεξάρτητο φορέα "Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας" και

  • από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οργανισμού Temos International, "Temos Hellas"

H πιστοποίηση κι από τους δύο φορείς πραγματοποιήθηκε μετά από μια μακρά διαδικασία επαλήθευσης στατιστικών δεικτών και αποτελεσμάτων επιτυχίας, ανά ηλικιακή ομάδα γυναικών που υποβλήθηκαν σε διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ανάλογα της μεθόδου που εφαρμόστηκε για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Σημειώνεται, ότι η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης βασίστηκε σε ειδικό πρότυπο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα κριτήρια για τη διασφάλιση ποιοτικών και αντικειμενικών στατιστικών αναφορών, τα διεθνή πρότυπα για την επαλήθευση των δεδομένων (Data Verification) καθώς και σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τις Στατιστικές στην Ευρώπη και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017/0048 (COD).

RI Witness

Εξελιγμένο σύστημα ταυτοποίησης και διαχείρισης δειγμάτων

Embryoscope

Σύστημα παρακολούθησης εμβρύων τελευταίας γενιάς

Πιστοποιήσεις

Ποιότητας για παρεχόμενες υπηρεσίες, υποδομή και ομάδα μας!
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Στείλτε στον ιατρό το δικό σας μήνυμα και θα σας απαντήσει άμεσα.
που βρισκόμαστε